Regeneracja pomp tłokowych

Nowoczesne pompy hydrauliczne są trwałym, wysoce niezawodnym elementem układów hydraulicznych, ale tak jak i inne komponenty maszyny mają określoną żywotność. Po długim czasie intensywnej eksploatacji pompy ulegają zużyciu. W przypadku ogólnego pogorszenia się jakości pracy układu hydraulicznego, zaleca się przeprowadzenie diagnozy przez wyspecjalizowany serwis w celu ustalenia przyczyny. Kiedy serwis ustali że przyczyną nieprawidłowości jest pompa należy zlecić jej regenerację lub kupić nową.

Regeneracja ma na celu przywrócenie wyeksploatowanej pompie parametrów technicznych ze stanu początkowego. Jest to działanie, dzięki któremu można przedłużyć żywotność pompy, unikając kosztownego zakupu nowego komponentu.

W SIGMA KLIMCZAK wykonujemy regeneracje pomp tłokowych, w oparciu o solidną diagnostykę i z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych. W ten sposób przywracamy pompom sprawność, która umożliwia ich ponowne użycie nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.

Na czym polega regeneracja pompy hydraulicznej?

Regeneracja pompy hydraulicznej polega na całkowitym demontażu i dokładnej ocenie wszystkich jej elementów. Na tym etapie określa się, co podlega naprawie a co wymaga wymiany. Uszkodzone elementy regenerowanej pompy wymieniane są na nowe wyłącznie oryginalne.

Części zamienne do pomp hydraulicznych MOOG RKP II, MOOG RKP I, Bosch Rexroth, Danfoss oraz Voith.